Allmenne kommunikasjonsmetoder

Norge er et langt land, og det har ikke alltid vært like enkelt å komme seg fra A til Å i dette landet. I tillegg til avstandene, er landskapet ofte bratt og variert, med smale fjorder og dype daler. Det bor folk overalt, og derfor er det nødvendig med gode forbindelser. Veinettet er godt utbygd, selv om veiene kan være smale og svingete noen steder. Det finnes også flere jernbanestrekninger i Norge, og gode forbindelser med fly og båter.

Selv om veinettet stadig bygges ut, er mange øykommuner og små samfunn fortsatt avhengig av ferge eller hurtigbåt. Da kan det være lang ventetid, og båtene kan bli innstilt dersom det er dårlig vær. Fjelloverganger kan også være stengt om vinteren, noe som kan forsinke de reisende, men de fleste tar det med godt humør. Tog eller fly er gode alternativer der de er tilgjengelige. Det finnes veldig mange småflyplasser i Norge, og nord for Bodø er fly ofte det eneste alternativet, ettersom det ikke finnes jernbane.

Tog er et fint alternativ hvis man har litt bedre tid, noe man kan lese mer om i vårt innlegg «Togtransport». Noen ganger må man være litt tålmodig når man reiser rundt i Norge, spesielt dersom man trenger ferge eller bussforbindelser, men man kommer som regel fram til slutt.