Fly

READ MORE

Å reise med fly er raskt og praktisk, og prisen på flybilletter er også forholdsvis rimelig. Norge har mange småflyplasser som tilbyr gode forbindelser til folk som bor i distriktene. Dette er spesielt viktig i Nord-Norge, der det ikke finnes togforbindelser. Da er flyet det beste alternativet dersom man har det travelt og avstandene er […]

Bilsport

READ MORE

For mange er bilen mest et transportmiddel, men bilen har også gått fra å bare være et transportmiddel til å bli noe man konkurrerer med i motorsport. Bilsport dukket opp ganske tidlig etter at bilen ble funnet opp, men det tok en stund før bilsporten ble organisert og slo igjennom for fullt. I dag er […]

Bil

READ MORE

Selv om det ofte finnes gode forbindelser med tog, båt, fly eller buss, er det noen ganger man trenger bil for å komme seg rundt i Norge. Bilen er viktig for mange pendlere, men den er enda viktigere for folk som bor i distriktet, og ikke har noen andre reisemuligheter. Det er umulig å bygge […]

Sjøfart

READ MORE

Sjøfart har alltid vært veldig viktig for Norge, både for å frakte varer og folk langs kysten, og for å frakte varer til utlandet. Selv om mange varer i dag kan fraktes med fly, er det både rimeligere og mer praktisk å frakte store kvanta med båt, og Norge er fortsatt en av verdens største […]

Togtransport

READ MORE

Toget kan brukes til så mangt, både til godstrafikk og passasjertrafikk. Det er ofte både praktisk og rimelig å frakte store mengder gods med toget, for toget kan erstatte mange vogntog, og få varene raskt fram. Toget er også en mye mer miljøvennlig løsning innenfor godstransport. Når man reduserer antallet vogntog, reduserer man også utslippene, […]