Sjøfart

Sjøfart har alltid vært veldig viktig for Norge, både for å frakte varer og folk langs kysten, og for å frakte varer til utlandet. Selv om mange varer i dag kan fraktes med fly, er det både rimeligere og mer praktisk å frakte store kvanta med båt, og Norge er fortsatt en av verdens største sjøfartsnasjoner, med båter som går i trafikk over hele verden.

Sjøfart har også vært viktig for å binde landet sammen. Tidligere var båt eneste transportmulighet mange steder i landet, både i smale fjorder og dersom man skulle reise til og fra øyene langs kysten. Norge har en veldig spredt bebyggelse, og båt er fortsatt eneste transportmulighet mange steder, for det er ikke alle øyer som har fastlandsforbindelse. Da er ferger og rutebåter innbyggernes forbindelse til omverdenen. Ferger trafikkerer også mange fjorder, ettersom det ofte er raskere å ta ferge over fjorden, enn å kjøre helt rundt.

Hurtigruten er også en viktig aktør langs kysten. Hurtigruten transporterer både gods og passasjerer. Båtene er populære blant turister, men for mange fastboende er de daglige anløpene av Hurtigruten vesentlige for å holde samfunnet i gang. Mange varer blir fraktet med Hurtigruten, og folk bruker den også når de skal reise til og fra hjemstedet sitt. Sjøfart og båttrafikk er fortsatt nødvendig for å opprettholde gode forbindelser i distriktene. Ferger og hurtigbåter gjør det mulig for folk å pendle, og frakter varer til små samfunn. Sjøfart er også viktig for norsk eksportindustri.