Store bedrifter i Norge

Norge har en godt fungerende, sterk økonomi, som ikke svekkes av børskrakk og oljepris i like stor grad som mange andre land. Oljefondet er vår nasjonale stolthet og våre frie verdier gir alle muligheten til å gjøre akkurat det han eller hun brenner for. Ved hjelp av alle disse aspektene har en rekke gigantiske bedrifter vokst frem i Norge.


De største selskapene har selvfølgelig med våre gigantiske naturressurser å gjøre. Statoil og Norsk Hydro er de mest kjente, begge med over tjue tusen ansatte og drift i flere titalls land. Blant disse kjempene finner vi Telenor, den største leverandøren av telekommunikasjon i Norden. Telenor har fem tusen ansatte bare i Norge, men operer også i en rekke andre land under forskjellige navn.Blant annet som dTac i Thailand og Uninor i India. Yara International er en annen stor aktør og opererer i mange ulike land, og er også blant de største bedriftene i landet.

Alle disse er statseide, eller så har staten en stor del av aksjene i disse selskapene. Det største privateide konsernet i Norge er Orkla, med en omsetning på over seksti milliarder kroner og mer enn tretti tusen ansatte. Deretter har man Norgesgruppen, som opererer de fleste dagligvarebutikker i Norge. Over tretti tusen ansatte og nesten seksti milliarder i omsetning.